Als je een bestelling plaatst betekent dat dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en ga je dus een wettelijk bindende overeenkomst aan om 1 of meerdere artikelen te kopen en heb je betalingsplicht.  Het is dus belangrijk dat je deze even doorneemt voor je een bestelling plaatst.  

1) Prijzen : Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

2) Betalen : Alle betalingen gebeuren via een elektronisch betalingssysteem via de webshop. 

3) Leveringstermijn : Je bestelling wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van je bestelling verzonden als het artikel/de artikelen in voorraad zijn. Mocht een artikel niet meer in voorraad zijn, dan krijg je daar zo snel mogelijk bericht van.  Wil je een op maat gemaakt of gepersonaliseerd stuk dan zal de leveringstermijn afhangen van het feit of alle onderdelen in stock zijn of niet.   We proberen je dan een zo precies mogelijke indicatie te geven van de leveringstermijn.

4) Leveringskosten : Al onze prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden toegevoegd aan de bestelling en worden door de klant zelf betaald. Deze worden berekend op basis van gewicht en/of omvang van de artikelen. Bij jouw bestelling gaan we ervan uit dat de goederen verzonden mogen worden, tenzij je aanduidt dat je ze wil ophalen in Terlanen. Handcrafts.be is echter niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging dan wel het zoek raken van artikelen tijdens de verzending. Mocht je jouw pakket verzekerd willen verzenden, dan mag dit in het opmerkingenveld aangegeven worden. Er wordt hiervoor  een meerprijs aangerekend.

5) Niet opgehaalde artikelen : Wij zijn niet verantwoordelijk voor pakketten die niet in ontvangst worden genomen of opgehaald. Deze pakketten worden terug naar ons gestuurd. Zie daarom dat je steeds een adres opgeeft waar steeds iemand aanwezig is.

6) Retourbeleid : Producten die u via deze webwinkel koopt of via mail besteld worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling en/of goedkeuring van de proefdruk definitief.

7) Annulering : Bestellingen worden per direct verwerkt. Annuleringen zijn enkel mogelijk indien het artikel nog niet gemaakt en/of verstuurd werd.  

8) Kleuren: Kleuren zijn héél erg moeilijk perfect weer te geven.  Ze kunnen dus in werkelijkheid lichtjes afwijken van de foto’s op de webshop.

CONDITIONS GENERALES

Lorsque vous passez une commande, cela signifie que vous acceptez les conditions générales et que vous concluez ainsi un accord juridiquement contraignant pour acheter un ou plusieurs articles et avoir des obligations de paiement. Il est donc important que vous lisiez ces conditions avant de passer une commande.

1) Prix : Tous nos prix incluent la TVA et excluent les frais d’expédition.

2) Paiement : Tous les paiements sont effectués par un système de paiement électronique via la boutique en ligne.

3) Délai de livraison : Votre commande sera expédiée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre commande si le ou les articles sont en stock. Si un article n’est plus en stock, vous en serez informé dans les plus brefs délais. Si vous souhaitez une pièce sur mesure ou personnalisée, le délai de livraison dépendra de la disponibilité ou non de toutes les pièces en stock. Nous essaierons alors de vous donner une indication aussi précise que possible du délai de livraison.

4) Frais de livraison : Tous nos prix ne comprennent pas les frais de livraison. Les frais de livraison sont ajoutés à la commande et sont à la charge du client. Ils sont calculés en fonction du poids et/ou de la taille des articles. Avec votre commande, nous supposons que la marchandise peut être expédiée, à moins que vous n’indiquiez que vous souhaitez venir la chercher à Terlanen. Handcrafts.be n’est pas responsable de la perte et/ou des dommages ou de la perte d’articles pendant l’expédition. Si vous souhaitez envoyer votre colis assuré, vous pouvez l’indiquer dans le champ de commentaire. Il y aura une charge supplémentaire pour cela.

5) Articles non collectés : Nous ne sommes pas responsables des colis qui ne sont pas reçus ou collectés. Ces colis nous seront retournés. Par conséquent, veillez à toujours fournir une adresse où une personne est présente à tout moment.

6) Politique de retour : Les produits achetés dans cette boutique en ligne ou commandé par mail sont fabriqués sur mesure selon les spécifications que vous avez indiquées. Le droit de rétractation ne s’applique donc pas. La vente est donc définitive après paiement réussi et/ou approbation de la preuve.

7) Annulation : Les commandes sont traitées immédiatement. Les annulations ne sont possibles que si l’article n’a pas encore été fabriqué et/ou envoyé.

8) Couleurs : Les couleurs sont très difficiles à reproduire parfaitement. Elles peuvent donc différer légèrement des photos de la boutique en ligne.